Geen andere activiteiten gemeente bij Watergat

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/05/2021 08:34

Monster 02.05.2021 - Gemeente Westland heeft gereageerd op het persbericht van Natuurlijk Delfland en de bewonersgroep Monster Noord inzake onderhoud bij Watergat.

De woordvoerster van de gemeente laat het volgende weten;

'Wij melden dat in Watergat geen andere activiteiten plaatsvinden, dan die al sinds 2018 worden uitgevoerd.

Sinds 14 mei 2018 heeft een boer een overeenkomst met de gemeente Westland voor de onderhoud van het gebied Watergat. In de eerste jaren is er mais geteeld, maar sinds 2020 wordt er geen mais meer geteeld en is het gebied ingezaaid met gras.

Vanaf start (2018) wordt er ieder jaar één of twee keer het gebied bemest. Dit is afhankelijk van de grondmonsters die worden genomen. Het grondmonster laat zien welke behoefte er is en op basis van die uitslag wordt het gebied bemest.

Dit gaat allemaal conform wet- en regelgeving, het betreft bedrijfseigen rundveemest en dit is zeker niet vermengd met enig chemisch product. Dit is hetzelfde product wat in heel Nederland wordt gebruikt door boeren om hun grasland of akker te bemesten.

Het weghalen van de dam staat conform afspraak met de ODH voor hedenmiddag gepland. De grond is niet vervuild en heeft de kwaliteit ‘Wonen’, dus mag zoals eerder gemeld gewoon weer teruggelegd worden op de locatie waar het vandaan is gekomen (binnen het gebied Watergat). Omdat het schone grond betreft leidt dit niet tot problemen.'