Duizendknoop hoort in de grijze bak

College Westland

Westland 28.08.2019 - Op 9 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over groen onkruid Duizendknoop in plantsoenen en elders.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Wat is de instructie om het onkruid Duizendknoop te bestrijden?

Antwoord 1

De gemeente zorgt voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop in de openbare ruimte. Mocht de plant op privéterrein voorkomen, dan moet deze met wortel en al worden verwijderd. Het is belangrijk dat de plant wordt weggegooid in de grijze bak bij het restafval. Wanneer de plant wordt weggegooid in de groene bak, dan krijgt de plant de kans om zich verder te verspreiden. 

Voor meer tips en informatie over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop verwijzen wij naar de website van de Wageningen Universiteit: www.wur.nl

Vraag 2

Is het College het met de vraagstellers eens dat een en ander met wortel en al uitgeroeid moet worden wil bestrijding überhaupt enigszins effectief zijn?

Antwoord 2

Ja, het college is het hiermee eens.