GBW nog niet gerust over subsidiekwestie met voetbalvereniging Lyra

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/03/2016 11:50

De Lier 21.03.2016 - Op 19 november 2015 heeft GBW vragen gesteld aan het college inzake een dispuut tussen het bestuur van Stichting Beheer Sportpark de Zweth (SBSZ)

en de gemeente Westland over het terughalen van subsidie. In uw antwoord op 17 december 2015 gaf u aan dat u gesprekken zou aangaan om tot overeenstemming te komen.

Wij hebben begrepen dat intussen diverse gesprekken hebben plaatsgevonden. Ondanks dat bij de verstrekking van de desbetreffende subsidie geen voorwaarden zijn gesteld over eventuele terugbetaling, blijft u bij het standpunt dat over de ontvangen huur van derden een deel ten goede komt aan de gemeente Westland (dit waarschijnlijk gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid).

SBSZ maakt zich echter zorgen dat als zij akkoord gaan met deze deal, dat dit gevolgen kan hebben voor collega-sportverenigingen, die ook in het recente verleden subsidie hebben ontvangen van de gemeente Westland en ook ruimten verhuren aan derden.

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Gaat u naar aanleiding van deze Lyra-casus bij de andere sportverenigingen inventariseren of zij aan derden ruimten verhuren?

2. En als u deze inventarisatie gaat uitvoeren en daaruit blijkt dat dit het geval is, gaat u dan ook een deel van deze verhuuropbrengsten bij de andere sportverenigingen opeisen?

Wij verzoeken u vriendelijk deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Pieter Hoogerbrugge en Nico Arkesteijn