Stand van zaken besluiteloosheid centrumplan Honselersdijk

College Westland

Honselersdijk 22.01.2020 - Op 19 november 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het Centrumplan in Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Heeft het College zicht op de verdere ontwikkelingen in Honselersdijk buiten het kleine deel wat sinds die tijd het centrumplan Honselersdijk is gaan heten? 

Antwoord 1
In de Dijkstraat 97 – 99 in Honselersdijk is een projectontwikkelaar een initiatief aan het uitwerken voor de realisatie van een appartementengebouw. Verdere initiatieven of ontwikkelingen zijn bij het college niet bekend. 

Vraag 2
Welke acties gaat het College ondernemen om aan de hierboven omschreven situatie een einde te maken? 

Antwoord 2
De braakliggende delen zijn eigendom van derden. Zolang er geen initiatieven komen van derden zullen er geen ontwikkelingen tot stand komen.  

Vraag 3
Welke initiatieven lopen er en kan de Raad daar een overzicht van krijgen? 

Antwoord 3
Zie antwoord 1.