Woonwagens Maesemundeweg mogen blijven

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/02/2020 11:56 - Gewijzigd op 13/02/2020 16:01

's-Gravenzande 13.02.2020 - Op 8 december hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over zekerheid standplaatsen bij Maesemundeweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie is benaderd door een aantal inwoners van Westland die woonachtig zijn op de woonwagenlocatie bij de Maesemundeweg in ’s-Gravenzande. Aan hen is beloofd dat de huidige standplaatsen in stand kunnen blijven en dat er geen verplaatsing nodig is ondanks de geplande woningbouw. Het gaat om twee standplaatsen. Wel zou mogelijk enige aanpassing van het omringend groen nodig zijn, maar dat is allemaal nog niet zeker. In ieder geval zou goed overleg gevoerd worden met de betreffende bewoners.  

Foto Googlemaps

Aangegeven is door ONW dat de betreffende bewoners voor onbepaalde tijd daar kunnen blijven wonen en dat de standplaats dus in stand blijft. Dit is door ONW bevestigd, maar doo r de gemeente niet. De betreffende bewoners hebben dat proberen bevestigd te krijgen van de gemeente, maar die reageert niet. 

Vraag 1
Hoe zit het met de woonwagenstandplaats aan de Maesemundeweg in  ’s-Gravenzande? Blijft deze in stand zoals ONW beloofd heeft en waarom reageert de gemeente niet op verzoeken om bevestiging van de zijde van de bewoners? 

Antwoord 1
Ja, de huidige woonwagenstandplaatsen blijven in stand. Wij zijn bezig met de toekomstige invulling van de woonwagenstandplaatsen, er vindt overleg plaats met de betrokken bewoners. 

Vraag 2
Het zou passen binnen de door het College steeds gepropageerde goede en open communicatie met onze inwoners. Waarom lukt dat ook nu weer niet? 

Antwoord 2
We zijn in gesprek met de bewoners. Zie antwoord.