Bouwbedrijf Schouten failliet verklaard

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/10/2019 13:54 - Gewijzigd op 10/10/2019 14:21

Den Haag 10.10.2019 - De rechtbank in Den Haag heeft woensdag bouwbedrijf Schouten uit Leidschendam failliet verklaard, nadat het bedrijf afgelopen vrijdag al uitstel van betaling was verleend.

Het bouwbedrijf kampte al langere met financiële problemen, waarover in augustus nog collegevragen waren gesteld in verband met nieuwbouwproject Wilgenrijk in Maassluis. Het bedrijf is bij 8 bouwprojecten betrokken en heeft 150 werknemers in dienst.

Als curator is mr. B.J. Tideman van Cees Advocaten N.V. te Den Haag aangesteld. Die laat het volgende weten; 


'Er is een afkoelingsperiode gelast voor de duur van 30 dagen. De afkoelingsperiode heeft tot gevolg dat derden zich zonder toestemming van de curator geen goederen kunnen opeisen of weghalen die zich in de macht van gefailleerde bevinden. Indien dit wel gebeurt, is dat onrechtmatig en wederrechtelijk en zal hier tegen worden opgetreden.


Tot de intrekking van de surseance is onder meer besloten om een impasse te doorbreken en het mogelijk te maken dat de werknemers van Schouten hun salaris kunnen ontvangen. Hoewel het faillissement uiteraard verstrekkende gevolgen heeft, wordt hiermee niet beoogd om de bouwactiviteiten te vertragen of te beëindigen. Schouten is als (hoofd)aannemer betrokken bij diverse (nieuw)bouwprojecten. Alles wordt erop gericht om er voor te zorgen dat de kopers en opdrachtgevers van Schouten zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid en zekerheid krijgen over de wijze waarop de termijn waarbinnen de bouwwerkzaamheden kunnen worden voltooid. Dat geldt ook voor de betrokken onderaannemers en leveranciers.'

Overname
Er is door andere bouwbedrijven veel belangstelling getoond voor overname van de bouwactiviteiten en personeel van Schouten Bouw. De komende periode zal er gesproken worden met deze overnamekandidaten. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de onderneming en het personeelsbestand (zo) volledig (mogelijk) overneemt en de lopende bouwprojecten kan en wil voltooien.

In de tussentijd zal worden bezien op welke wijze Schouten zelf tijdens het faillissement nog werkzaamheden zal kunnen verrichten. De meeste kopers beschikken over een Woningborg garantie en zij worden geadviseerd om daarover contact op te nemen met Woningborg. De curator zal er naar streven om de kopers, opdrachtgevers en Woningborg de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voor hen relevante ontwikkelingen.

Naar aanleiding van het uitgesproken faillissement van Schouten Bouw heeft Forum voor Maassluis de volgende wederom collegevragen gesteld:

1. Hoe staat het nu met de verdere doorgang van het project “De Vier Reders”.  Zoals gesteld in onze vraag 3 en uw antwoord daarop.

2. Hoe staat het nu met de uitvoering van de motie  “Uitstraling Stadshart” nu voornoemde firma failliet is en ons inziens het project nu wel vertraging zo niet afstel gaat oplopen. 

Graag uw mening hierover op korte termijn 

Forum voor Maassluis.

L. Molmans