Stand van zaken na faillissement Schouten bouwbedrijf

College Maassluis

Maassluis 06.11.2019 - De fractie Forum voor Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college n.a.v. het faillissement van Schouten Bouwbedrijf.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Hoe staat het nu met de verdere doorgang van het project “ De Vier Reders”. Zoals gesteld in onze vraag 3 en uw antwoord daarop.

De panden van het voormalig modehuis Fair Lady zijn aangekocht door Schouten & de Jong Projectontwikkeling bv te Leidschendam. Schouten de Jong Projectontwikkeling bv maakt weer onderdeel uit van Schouten de Jong Holding bv. 

Momenteel is niet duidelijk of Schouten de Jong Projectontwikkeling bv en/of Holding bv onderdeel uitmaken van het failliet verklaarde Schouten bv. De afhandeling van het faillissement is onder de curator. Zodra er meer over deze afhandeling bekend is zullen we de raad hierover nader informeren.

2. Hoe staat het nu met de uitvoering van de motie “ Uitstraling Stadshart” nu voornoemde firma failliet is en ons inziens het project nu wel vertraging zo niet afstel gaat oplopen.

Met betrekking tot de uitvoerig van de motie "Uitstraling Binnenstad" verwijzen wij u allereerst naar de beantwoording van de artikel 51 vragen van de fractie PvdA van 20 september 2019. Hoewel het opknappen van het oude Fair Lady pand een positieve uitwerking heeft op de uitstraling van de binnenstad staat deze motie ons inziens los van het faillissement van Schouten Bouw B.V.